top of page

Företaget

Vi är ett privatägt fastighetsbolag som startade år 2007. Verksamheten är främst inriktad på uthyrning och förvaltning av bostäder. Vår målsättning är att utveckla, renovera och förädla befintligt bestånd. Vi vill växa i länet och satsar på att förvärva fastigheter. 

 

Vi strävar efter att ha moderna och renoverade lägenheter till en rimlig kostnad. 

 

Våra fastigheter ligger i Västernorrland i följande kommuner: Sundsvall, Timrå, Härnösand, Sollefteå och Ånge.

 

Sundsvall är vårt säte där vi har flest bostäder, ca 360 lägenheter. 

 

Vi förvaltar och hyr även ut lokaler, främst kontors- och butikslokaler i Sundsvall. 

 

Personal

 

Vår personal består av 4 fastighetsskötare med olika inriktningar/kompetenser som snickeri, betong / kakling målning, tekniker, traktorförare, halkbekämpning, gräsklippning och städning. 

Externa samarbetspartners 

 

Vi samarbetar med externa partners för El- och VVS arbeten.

 

Extern fastighetsskötsel 

I mån av tid tar vi uppdrag inom extern fastighetsskötsel, främst snöröjning och halkbekämpning med egen traktor eller handskottning om så krävs. 

bottom of page