top of page

Service som ingår i hyran

Upptäcker du ett fel i lägenheten, i ditt hus eller i din närmiljö gör du en anmälan till oss. Se kontaktuppgifter på hemsidan.

Vissa saker i lägenheten ansvarar du själv för, till exempel byte av säkringar och glödlampor. Detta gäller även de lampor som sitter i kyl- och frysskåp samt i spis.

Du ansvarar även för rengöring av frånluftsventiler, golvbrunnar och vattenlås.
Persienner som går sönder åtgärdas av hyresgästen.

 

 

Exempel på service som ingår i hyran

  • justering och service av kranar

  • reparation av kyl- och frysskåp, spis och tillval

  • felsökning och reparation av elanläggning

  • reparation och utbyte av lås och låsdetaljer

  • reparationer av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten och som vi har monterat

 


Om fastighetsägaren i samband med servicebesök bedömer att felet orsakats av överslitage, såsom skadegörelse, får du som hyresgäst själv stå för kostnaden av reparationen. Det är viktigt att veta att om man utför renoveringsarbeten, som inte på förhand är godkända av fastighetsägaren, så är man återställandeskyldig den dagen man flyttar.

Installation av diskmaskin eller tvättmaskin


Om du anlitar en behörig firma får du låta installera diskmaskin, tvättmaskin eller handdusch i lägenheten. Vi rekommenderar dock att du tar kontakt med fastighetsägaren och att vi beställer arbetet från en firma som vi anlitar. Det är hyresgästens ansvar att installationen är korrekt utförd och det är viktigt att veta att du blir återställningsskyldig den dag du flyttar ut samt att du får stå för reparationer av maskinen, själva installationen och eventuella kostnader orsakade av dessa. Det är också viktigt att du har tecknat en hemförsäkring om något skulle hända.

bottom of page