top of page

Enligt hyreslagen åligger det hyresgästen att vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

bottom of page